Vann og avløp

En tjeneste levert av

Landmåler Sør AS

Hva er

Vann og avløp

Vi måler inn vann- og avløpsledninger iht til standard for dette slik kommunen krever ved ferdigmelding av VA anlegg. Det lages sosifil som inneholder info om ledningens dimensjon, type, nøyaktighet for målingene, kummer og kraner mm. I tillegg lages det en detaljert kartskisse med koordinatliste og beskrivelser.


Vann og avløps landmåling utføres både med tradisjonell landmåling vha GPS eller totalstasjon, skanning eller fotogrammetri. Vanligvis måles kummer med tradisjonelle landmålingsinstrumenter fra bakken.


Vi kan også levere komplette målinger med kumkort dersom det er ønskelig ved kartlegging av eksisterende VA nett.
Landmåler Sør fokuserer sterkt på HMS ved måling av kum. Landmålerne utfører aldri kartlegging nede i kummen med mindre det er utarbeidet en grundig risikovurdering og de riktige tiltakene er iverksatt.
Landmåler Sør har god dialog med saksbehandlere i vann- og avløpsseksjonene i kommunene på Agder.

En vann-og avløps måling er definert som metoden for å vurdere den eksisterende tilstanden til kloakkoppsamlings- og vannfordelingsledninger som går under en spesifikk by eller konstruksjon.

En vann-og avløps undersøkelse kan anslå omfanget av skade og forringelse av en rørledning, og vurdere eventuelle behov for reparasjon, utskifting eller rehabilitering.

Med fremskrittene innen grøftefri teknologi er det mulig å bestemme tilstanden til installerte rørledninger uten å måtte grave for å visuelt inspisere og reparere en rørledning. Regelmessige rørledningsundersøkelser kan bidra til å forhindre feil ved å fremheve svake punkter, sprekker og korrosjon i rørledninger før de svikter.

I sammenheng med grøftefri konstruksjon kan det defineres som metoden for å kartlegge et gitt land før en rørledning legges for å bestemme posisjonen, dybden og lengden på rørledningen som går gjennom det området. Dette kan gjøres ved hjelp av geotekniske undersøkelsesmetoder, GPS og andre slike metoder. Det er avgjørende å gjennomføre undersøkelser av rørledninger for å forhindre kryssboring og andre relaterte ulykker ved installasjon av nye rørledninger.

Intressert i
Vann og avløp
?

Våre sektorer

Bygg og anlegg

Seksjonering

Vann og avløp

Masseberegning

Grenser

Rådgiving

Setningsmåling

Filhåndtering

Skanning

Droneflygning