Bygg og anlegg

En tjeneste levert av

Landmåler Sør AS

Hva er

Bygg og anlegg

Landmåler Sør bistår med landmåling i store og små byggeprosjekter. Vi har mange års erfaring med utstikkinger av alle typer bygg og konstruksjoner. Vi stikker også ut veianlegg/bruer/tuneller/utenomhusplaner mm og har komplette løsninger fra vår utstyrleverandør til og håndtere filer for utstikking samt programvare til beregning av stikningsdata og DAK.


Våre totalstasjoner er av høy nøyaktighet og kan stikke ut byggakser og andre detaljer med en presisjon på +- 2mm.
Landmåler Sør samarbeider med flere store entreprenører i Agder.

Ved bygging av motorveier, veier, broer, bygninger og andre byggeprosjekter, er det nødvendig med konstruksjonsundersøkelser for å fastslå hovedtrekkene ved landets overflate som kan påvirke den kommende konstruksjonen.

Prosessen har som mål å legge ut beregnede undersøkelsespunkter på byggegrunnen som veiledning for byggeplassforbedringer utledet fra planer utarbeidet av prosjekterende fagfolk. Byggeoppmålingen kan være av forskjellige typer som for:

  • Et enkelt hus eller individuell huseier
  • Sette opp et nettverk av gater og veier for multi-unit kommersielle og boliger underavdelinger
  • Utforming av store, kompliserte byggeplasser i flere etasjer
  • Etabler posisjonen og justeringen av broer, motorveier, rør, bygninger og andre menneskeskapte gjenstander.

Etter ferdigstillelse av prosjektet gjøres det en «as-built»-undersøkelse for å identifisere eventuelle modifikasjoner under byggingen. «Som bygget» undersøkelser utføres for å (1) bestemme den vertikale og horisontale plasseringen av punkter slik de er konstruert på stedet og (2) for å bestemme hvor mye arbeid som er utført frem til en gitt dato.

Intressert i
Bygg og anlegg
?

Våre sektorer

Bygg og anlegg

Seksjonering

Vann og avløp

Masseberegning

Grenser

Rådgiving

Setningsmåling

Filhåndtering

Skanning

Droneflygning