Vann og avløp

En tjeneste levert av

Landmåler Sør AS

Hva er

Vann og avløp

En vann-og avløps måling er definert som metoden for å vurdere den eksisterende tilstanden til kloakkoppsamlings- og vannfordelingsledninger som går under en spesifikk by eller konstruksjon.

En vann-og avløps undersøkelse kan anslå omfanget av skade og forringelse av en rørledning, og vurdere eventuelle behov for reparasjon, utskifting eller rehabilitering.

Med fremskrittene innen grøftefri teknologi er det mulig å bestemme tilstanden til installerte rørledninger uten å måtte grave for å visuelt inspisere og reparere en rørledning. Regelmessige rørledningsundersøkelser kan bidra til å forhindre feil ved å fremheve svake punkter, sprekker og korrosjon i rørledninger før de svikter.

I sammenheng med grøftefri konstruksjon kan det defineres som metoden for å kartlegge et gitt land før en rørledning legges for å bestemme posisjonen, dybden og lengden på rørledningen som går gjennom det området. Dette kan gjøres ved hjelp av geotekniske undersøkelsesmetoder, GPS og andre slike metoder. Det er avgjørende å gjennomføre undersøkelser av rørledninger for å forhindre kryssboring og andre relaterte ulykker ved installasjon av nye rørledninger.

Intressert i
Vann og avløp
?

Våre sektorer

Bygg og anlegg

Seksjonering

Vann og avløp

Masseberegning

Grenser

Rådgiving

Setningsmåling

Filhåndtering

Skanning

Droneflygning