Grenser

En tjeneste levert av

Landmåler Sør AS

Hva er

Grenser

En av de viktigste tjenestene vårt selskap leverer er grenseundersøkelsen. Formålet med en grenseundersøkelse er å reetablere og/eller gjenopprette eiendomshjørnene til en eiendom og nøyaktig definere grensene for den aktuelle eiendommen.

Eiendomslinjer identifiseres på vår endelige oppmålingstegning ved hjelp av et system som kalles «metes and bounds». Peilinger som er nøyaktige til ett buesekund og avstander til nærmeste hundredels fot beregnes for alle grensekurser og er avbildet på vår endelige tegning. Prosessen med å bestemme disse grensene er en svært involvert prosess. Oversikten nedenfor beskriver den typiske prosedyren for en grenseundersøkelse:

UNDERSØKELSER

Det første skrittet mot å fastsette grensene for en parsell involverer undersøkelser. Vi undersøker på mange områder, men det vanligste området er kartene som er lagret hos kommunen for det aktuelle fylket. Vi vil også innhente eventuelle forkjørsplaner fra Transportdepartementet for eventuelle tilstøtende veirettigheter.

I tillegg vil vi intervjue eiendomseieren og de tilstøtende eierne for all informasjon, inkludert skjøter, uregistrerte plasser eller prøveløslatelsebevis, som kan hjelpe oss med å komme frem til vår endelige analyse av grenseplasseringen. Vi stoler også ofte på informasjon som kan hentes fra en tittelbefaringsrapport for den aktuelle eiendommen. Tittelinspeksjonsrapporten leveres vanligvis av klienten og er nødvendig hvis grenseundersøkelsen utføres i henhold til ALTA/ACSM-standarder.

Intressert i
Grenser
?

Våre sektorer

Bygg og anlegg

Seksjonering

Vann og avløp

Masseberegning

Grenser

Rådgiving

Setningsmåling

Filhåndtering

Skanning

Droneflygning